Tuleohutusekspert Toomas Randmaa OU

Tere tulemast

Tuleohutusekspert Toomas Randmaa OÜ on ehitusliku tuleohutuse sõltumatu konsultatsiooni- ja ekspertiisifirma, asutatud aastal 2011. Kuigi ettevõte on uus, toetub ta kindlale teoreetilisele põhjale ja raudsele praktikale. Asjatundlikkuse aluseks on pikaajaline praktiline kogemus tuletõrje-, tuleohutuse-, pääste- ja kindlustusvaldkonnas, samuti mitmekülgsed teoreetilised teadmised asjakohaste normatiivide koostamisel. Firma on esmajärjekorras keskendunud ehitiste tellijate, projekteerijate ja ehitajate nõustamisele ehituslikus tuleohutuses, kuid oskused ja kogemused võimaldavad anda nõu ka tulekustutus- ja päästetööde ning varakindlustuse valdkonnas.

  • Loe edasi ...

    Meie tegevus tuleohutuseksperdina on aidata teenuse tellijatel (arendajatel, projekteerijatel, ehitiste järelevalvel, majaomanikel ja kindlustajatel) ehitada hooneid, milles on tagatud tuleohutus nii nende hoonete kasutajatele ja nende varale ning hoone konstruktsioonidele kui ka hoonetes toimuvatele tegevustele. Vajaduse korral suuname aegsasti ka ehitusliku tuleohutuse projekteerimist. Vastavalt hoone kasutusotstarbele abistame projekteerijaid konkreetsetele elementidele sobivaimate materjalide ja lahenduste valimisel.

    Soovime olla teile professionaalne abiline ja koostööpartner.